Relacja z Gali 2009

Relacja z Gali 2009

6th Grudzień 2009 Ranking 0

Drodzy Rankingowicze,

W dniu 30 listopada br. w auli 3P przy ul. Wielkiej we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala uhonorowania 150 najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Uroczysta Gala rozpoczęła się występem chóru Ars Cantandi, który swoim śpiewem przywitał wszystkich przybyłych gości. Znaleźli się wśród nich nie tylko wyróżnieni studenci, ale także przedstawiciele renomowanych firm oraz władz uczelni – JM Rektor prof. Bogusław Fiedor, Prorektor ds. dydaktyki prof. Stefan Wrzosek oraz dziekani wydziałów: ZIF – prof. Józef Dziechciarz, IE – prof. Władysław Czupryk. Swoją obecnością zaszczyciła nas przedstawicielka Biura Poselskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg, fundatora wycieczki do Parlamentu Europejskiego.

Zebrani goście wysłuchali przemówienia JM Rektora UE Prof. zw. dr hab. Bogusława Fiedora, który podkreślił wagę zdobywanej wiedzy w przyszłości każdego człowieka. Następnie 150 studentów z najwyższymi wynikami w nauce otrzymało dyplomy z rąk władz uczelni, zaś prezes Wiggoru – Maciej Cajbel przekazał nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów projektu (m.in. kalendarz przygotowany specjalnie z okazji Rankingu). Poza wyróżnieniem laureaci mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy oraz ofertą rekrutacyjną firm dzięki prezentacjom współtworzących projekt firm, takich jak: The Boston Consulting Group, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Google.

Atrakcją wieczoru był występ zespołu BlueBerry Band. Wykonali oni znane, rockowe utwory „Hit the Road Jack” czy też „Sweet Home Alabama”, ale w oryginalny i nietypowy sposób. Po uroczystości wszyscy zaproszeni goście, organizatorzy oraz grupa najlepszych studentów zebrali się na specjalnie przygotowanym na tą okazję, bankiecie.
[gn_custom_gallery source=”post” link=”image” size=”100×100″ limit=”12″]

Zobacz resztę zdjęć w [gn_fancy_link color=”black” link=”http://rankung.azurewebsites.net/o-projekcie/galeria”]galerii[/gn_fancy_link] [gn_quote style=”1″]Ranking – Najlepsi z Najlepszych 2009 nie odbyłby się bez pracy grupy młodych, ambitnych Wiggoraków.

Na szczególne podziękowania zasługują koordynatorzy specjalistyczni projektu: Aleksandra Dobosz, Karol Bzik, Bartosz Piątek, Katarzyna Kuźdub, Michał Młynarczyk, Tomasz Muter, Katarzyna Wac, Maja Zienkiewicz oraz wszyscy, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego wydarzenia.

Dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie!

Maria Kalita
Koordynator Główny[/gn_quote]