Nieścisłości na Liście Rankingowej

Nieścisłości na Liście Rankingowej

22nd Listopad 2011 Ranking 0

Jeśli wysokość Twojej średniej nie zgadza się, prosimy o przesłanie informacji na adres: [email protected] do 27 listopada br.

Mail musi zawierać potwierdzenie z dziekanatu o uzyskanej średniej.

„Podstawą klasyfikacji studentów II, III i V roku jest uzyskana średnia ocen w roku akademickim 2010/2011. Podstawą umieszczenia na Liście Rankingowej absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2010/2011 jest średnia ocen z całego toku studiów, wliczając oceny z pracy licencjackiej/magisterskiej i jej obrony.”

Organizatorzy

Zostaw nam swój komentarz!