Historia

W 1995 roku grupa studentów postanowiła docenić trud swoich kolegów wkładany w osiąganie doskonałych wyników w nauce. Dzięki tej inicjatywie powstał Ranking, który jest realizowany aż do dzisiaj.

Chociaż każda kolejna edycja Projektu czyni go lepszym i bardziej prestiżowym, to idea Rankingu się nie zmienia. Co roku wyłaniamy grupę najlepszych studentów na poszczególnych latach i kierunkach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy uzyskali najwyższą średnią w ubiegłym roku akademickim. Listę najlepszych absolwentów tworzymy na podstawie wyników z całego toku studiów, wliczając ocenę z pracy licencjackiej/magisterskiej i jej obrony w przypadku studentów czwartego roku oraz absolwentów.

Podczas uroczystej gali, dziekani wręczają dyplomy zwycięzcom Rankingu, Prezes Wiggoru przekazuje nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a partnerzy mają możliwość krótkiego zaprezentowania swojej oferty rekrutacyjnej. Gala od lat przyciąga uwagę społeczności studenckiej, najwyższych władz uczelni oraz mediów. Przede wszystkim jednak, pozwala  na zapoznanie pracodawców z najlepiej rokującymi potencjalnymi pracownikami.

Poprzez realizację Rankingu staramy się motywować studentów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz zachęcić do podejmowania wszelkich aktywności. Pragniemy im uświadomić, że bycie „Najlepszym” to nie tylko wyróżnienie, ale też obowiązek spożytkowania potencjału, który posiadają, oraz stałego poszerzania wiedzy. Zachęcamy studentów do uczestnictwa w organizacjach studenckich, kołach naukowych, różnorodnych szkoleniach, seminariach i studiach przypadku.

Do tej pory współpracowaliśmy z firmami, takimi jak:

 • Accenture (2006, 2007)
 • A.T. Kearney (2008)
 • BNY Mellon (2010, 2011)
 • British American Tabacco (2008)
 • Deloitte (2010)
 • Distinct (2008)
 • EY (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • GETIN Bank (2007)
 • Google (2007, 2009)
 • Hewlett Packard (2006, 2007, 2013, 2015)
 • ING (2006, 2010)
 • KPMG (2006)
 • PNC Global Investment Servicing (2008, 2009)
 • PwC (2009, 2010)
 • The Boston Consulting Group (2007, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • McKinsey&Company (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Unilever (2013)
 • BNP Paribas (2014)
 • Ceneo (2014)