Koordynator Główny
Paula Miedzińska
[email protected]
tel.: 695 452 080

Prezes Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
dr Arkadiusz Wierzbic
[email protected]
tel.: 601 265 296

Koordynator ds. PR
Aleksandra Kwiatek
[email protected]
tel.: 533 561 944

Koordynator ds. Marketingu
Katarzyna Śniatowska
[email protected]
tel.: 609 873 218