Oświadczenia

Klikając w poniższy link zostanie pobrany plik oświadczenia bycia aktywnym członkiem organizacji w formacie doc.

Oświadczenie o byciu aktywnym członkiem organizacji

Klikając w poniższy link zostanie pobrany plik oświadczenia dotyczącego pracy w firmie w formacie doc.

Oświadczenie dotyczące pracy