Wraz z dniem 10.12.2014 formularz rejestracyjny do Gali Ranking – Najlepsi z Najlepszych 2014 został zamknięty.
Zapraszamy do aplikacji w przyszłym roku akademickim.